Ελληνικά English
Ανάδειξη Mακεδονικού Tάφου, Θεσσαλονίκη

Ο Μακεδονικός Τάφος ΙΙΙ στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα μνημείο ανάλογο της Βεργίνας, με εξαιρετικές τοιχογραφίες και είχε ήδη συληθεί. Ο τύμβος, που στο κέντρο του εμπεριέχει τον τάφο, αποδομήθηκε κατά ένα μέρος στα πλαίσια της ανασκαφής και εντάσσεται σε έναν ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο συνολικής έκτασης 27.895 τ.μ.  Η ανάδειξη αυτού του συνόλου, αποτέλεσε αντικείμενο προκήρυξης  από το ΥΠΠΟΤ με την γνωστή διαδικασία της Μελετο-κατασκευής.

Η κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής παρέμβασης συνοψίζεται στην εξασφάλιση της δυνατότητας επίσκεψης του κοινού στο εσωτερικό του τύμβου με την ένταξη ενός κελύφους  που να αναδεικνύει το μνημείο, να εξασφαλίζει όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις για την διατήρησή του. Παράλληλα, η ένταξη αυτή έπρεπε να είναι διακριτική και να μην αλλοιώνει την αρχική εικόνα του Τύμβου.

Η σύνθεση συγκροτείται από διακεκριμένους χώρους που συνδέονται μεταξύ τους οργανικά. Μέσα από μια διακριτική είσοδο και μια θολωτή γραμμική υποφωτισμένη διαδρομή, που δημιουργεί ένα αίσθημα ιερότητας, ο επισκέπτης οδηγείται στον προθάλαμο και την αίθουσα του Μακεδονικού Τάφου. σε έναν απέριττο χώρο που αναδεικνύει το μνημείο.

Η διαδρομή των επισκεπτών πραγματοποιείται πάνω σε υπερυψωμένη ράμπα από προκατασκευασμένες πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος καταλήγει στο διευρυμένο επίπεδο του προθαλάμου. Στον προθάλαμο και την κυρίως αίθουσα προτείνεται μια λυόμενη μεταλλική εξέδρα που υποδέχεται ξύλινο δάπεδο σε συνδυασμό με  γυάλινες πλάκες ,που επιτρέπουν την εποπτεία του αρχαίου δρόμου. Ορίζεται μια κεκλιμένη επιφάνεια ανασκαφής μέσα στην οποία εντάσσεται και αναδεικνύεται το όρυγμα του αρχαίου δρόμου και της αυλής του μνημείου.

Κομβικό σημείο της μελέτης ήταν η αναζήτηση της γεωμετρίας της εσωτερικής καμπύλης του θόλου στην αίθουσα του Τάφου με κριτήρια την καλύτερη λειτουργία του στατικού φορέα, την αίσθηση ελαφρότητας και την απαιτούμενη αύξση του ελεύθερου ύψους πάνω από το μνημείο.

Η μελέτη  αυτή τελικά, ήρθε δεύτερη στην αξιολόγηση της υπηρεσίας. Επιλέχθηκε η μελέτη με πολυόροφο κτίριο και  ανελκυστήρα 10 ατόμων στο εσωτερικό του Τύμβου

Σημειώνεται επίσης ότι βασική δέσμευση της διακήρυξης ήταν η  πραγματοποίηση της όλης επέμβασης  χωρίς να γίνει οποιαδήποτε επί πλέον επέμβαση στον ήδη ανασκαμμένο Τύμβο. Μία δέσμευση που οδήγησε την ομάδα μελέτης  σε εξαιρετικά δύσκολες στατικές επιλύσεις και αναζητήσεις τρόπων και μεθόδων  κατασκευής.  Σήμερα, μερικά χρόνια μετά, από όσο κανείς μπορεί να δει στο Google Earth ο τύμβος έχει διασπαρθεί σε αμέτρητα βουναλάκια  που τα φορτηγά έχουν αδειάσει σε ολόκληρο τον αρχαιολογικό χώρο…

 

Ο Τύμβος πριν και μετά την ανασκαφή. Διακρίνεται το πρόχειρο στέγαστο του Τάφου στο κέντρο και περιμετρικά οι δύο μικροί τάφοι

 

Κάτοψη. Στο κέντρο η Αίθουσα του Τάφου που οδηγεί ο θολωτός διάδρομος. Αριστερά ο βυθισμένος στον Τύμβο  χώρος των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Δεξιά οι δύο μικρότεροι τάφοι

τομή κατά μήκος της Αίθουσας του Τάφου.

Αναζητώντας την απλότητα στην  Αίθουσα του Τάφου

Γενική διάταξη ολόκληρου του αρχαιολογικού χώρου.

όψη του αποκατεστημένου Τύμβου,  δεξιά διακρίνεται η είσοδος στο εσωτερικό του

 

 Η θολωτή υποβλητική διαδρομή που οδηγεί στον Προθάλαμο και την Αίθουσα του Τάφου

 

 

 

από την μελέτη φωτισμού

και η εικόνα από τον δορυφόρο (GoogleEarth)  με τον Τύμβο πιθανότατα διεσπαρμένο σε βουναλάκια στον αρχαιολογικό χώρο

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΙΙΙ

ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ  

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΤΟΠΟΣ: ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ: 2007

ΑΝΑΘΕΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΠΡΟΕΤ ΑΕ”.

 

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Τ. ΜΠΑΡΟΥΣ, Μ. ΝΕΖΗ, Μ. ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ αρχιτέκτονες

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: Ε.ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ-Δ.ΜΑΡΙΝΟΣ-Ν.ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ: Γ. ΤΙΤΕΛΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:  DIATHLASIS ΑΕΕ, Ν. ΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ