Ελληνικά English
Αποκατάσταση κατοικίας διακοπών. Λίμνη Ευβοίας

Η κατοικία κτισμένη γύρω στα 1900, βρίσκεται στην παραλία παραθαλάσσιου οικισμού στη Βόρεια Εύβοια, τη Λίμνη, με πολλά νεοκλασικά σπίτια ανωνύμων μαστόρων. Το παλαιό κτίσμα είχε υποστεί πολλές επεμβάσεις και απλουστεύσεις που επιδιώχθηκε να αποκατασταθούν σύμφωνα με τα δεδομένα αρχιτεκτονικά στοιχεία της περιοχής.

Έτσι, αποξηλώθηκαν όλα τα παλιά οικοδομικά υλικά και κρατήθηκαν μόνο οι εξωτερικές τοιχοποιίες.

Στο κέλυφος αυτό με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν 70μ2 μελετήθηκε μια νέα εσωτερική διάταξη με στόχο τη διαμονή μιας οικογένειας με δύο παιδιά στις διακοπές και τα σαββατοκύριακα και με απαιτήσεις και εξοπλισμό τελικά μιας μόνιμης κατοικίας. Για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης του χώρου, μεταφέρθηκε η είσοδος από την μπροστινή όψη, εξασφαλίστηκε χώρος από τα πάχη των λιθοδομών και γενικά επιδιώχθηκε η αλληλοδιείσδυση  των χώρων, όπου επέτρεπαν οι αρχές της ιδιωτικότητας.

Η μελέτη εφαρμογής αλλά και όλη η κατασκευή επιδιώχθηκε να είναι υποδειγματική  σε σχέση μάλιστα με τα δεδομένα εκείνης της εποχής που οι αποκαταστάσεις των παλαιών κτιρίων μόλις είχαν ξεκινήσει. Προχωρήσαμε ακόμη και στην υγρομόνωση των πέτρινων θεμελίων με σταδιακή εκσκαφή ακόμη και κάτω από το πέλμα. Σχεδιάστηκε κάθε λεπτομέρεια και στο  εσωτερικό και εξωτερικό με στόχο το απλό ύφος του σπιτιού,  όπως άλλωστε οι  σύγχρονες  απαιτήσεις και  δυνατότητες επέβαλαν.

Η κατασκευή κράτησε δύο χρόνια και ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 1985.

Βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του ΤΕΕ με θέμα «ατομική κατοικία στις χώρες της ΕΟΚ», 1986

 

 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΟΡΟΦΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΛΗΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

ΤΟΠΟΣ: ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ: 1983-1985

ΕΜΒΑΔΟΝ: 70M2

ΑΝΑΘΕΣΗ: ΝΙΚΟΣ ΡΩΤΟΥΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ