Στατικών Μελετών

– Χ.ΚΙΡΠΟΤΙΝ  Π.ΒΑΣΙΝΙΩΤΗ  Γ.ΒΡΟΧΙΔΗΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

 – C&M ENGINEERING S.A.

– OMETE A.E.

– ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

– Α. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

– ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΤΕ

– ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ