Στατικών Μελετών

- Χ.ΚΙΡΠΟΤΙΝ  Π.ΒΑΣΙΝΙΩΤΗ  Γ.ΒΡΟΧΙΔΗΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

 - C&M ENGINEERING S.A.

- OMETE A.E.

- ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

- Α. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΤΕ

- ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ