Αντωνοπούλου Γιούλη

Έχει ασχοληθεί κυρίως με τον συντονισμό και την εκπόνηση μελετών αδειών, οριστικών και μελετών εφαρμογής. Οι πιο πρόσφατες και μέχρι σήμερα συνεργασίες της, αφορούν την οργάνωση και τον συντονισμό της μελέτης από την φάση της προμελέτης έως εκείνη της κατασκευής. Το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής της εμπειρίας επικεντρώνεται σε συγκροτήματα κατοικιών, κτίρια γραφείων και εμπορικά κέντρα.