Ελληνικά English
Κτιριακές εγκαταστάσεις Πυροσβεστικής

Πρόκειται για την αρχιτεκτονική μελέτη στα πλαίσια του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων για τη Στέγαση Έξι Υπηρεσιών και Ενός Σταθμού του Πυροσβεστικού Σώματος με ΣΔΙΤ» (Συν -χρηματοδότηση Δημοσίου και Ιδιωτικού Φορέα) όπου η κατασκευαστική εταιρεία κατασκευάζει το έργο προς ενοικίαση στο Δημόσιο,  έχοντας ταυτόχρονα την υποχρέωση και την ευθύνη της συντήρησης και της αποκατάστασης των ζημιών του έργου για 25 συνεχή χρόνια.

Οι μελέτες στο σύνολό τους έπρεπε να τηρούν υψηλού επιπέδου προδιαγραφές ώστε τα κτίρια να ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες λειτουργικές απαιτήσεις και χρήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η αρχιτεκτονική μελέτη ακολούθησε τις βασικές Γενικές Αρχές σχεδιασμού των προδιαγραφών, οι κυριότερες από τις οποίες αφορούσαν τη διάταξη και το προσανατολισμό των κτιρίων, την αισθητική εμφάνιση κτιρίων (μορφολογία), το βιοκλιματικό και ενεργειακό σχεδιασμό, καθώς και τις απαιτήσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Οι Λειτουργικές Απαιτήσεις της οργάνωσης του εκάστοτε Πυροσβεστικού Σταθμού οδήγησαν σε ειδικούς χειρισμούς επίλυσης σύμφωνα πάντα με τις κτιριολογικές ανάγκες (εσωτερικοί χώροι), το κτιριολογικό πρόγραμμα, τις απαιτούμενες γειτνιάσεις των χώρων, καθώς και την εσωτερική και εξωτερική κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Στη συνέχεια ακολουθούν ενδεικτικές εικόνες από τους 6 σταθμούς.

 

 

 

Κτιριακές εγκαταστάσεις στην Αλεξανδρούπολη

Κτιριακές εγκαταστάσεις στα Γιαννιτσά

 

Κτιριακές εγκαταστάσεις στη Λευκάδα

Κτιριακές εγκαταστάσεις στα Καλάβρυτα

 


ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΞΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΔΙΤ

 

ΤΟΠΟΣ: ΒΕΡΟΙΑ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ΛΕΥΚΑΔΑ.

ΧΡΟΝΟΣ: 2008

 

ΑΝΑΘΕΣΗ: ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ

 

ΟΜΑΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ,

Γ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Τ.ΜΠΑΡΟΥΣ, ………

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.: Γ. ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ : ΤΡΙΕΔΡΟΣ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ:  ΔΙΑΒΑΣΗ – ΕΥΑ.ΚΑΡΕΚΛΑΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Κ. ΔΟΥΛΙΓΕΡΗΣ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Μ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : ΝΤ. ΚΑΛΑΜΙΤΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ: Τ. ΜΠΑΡΟΥΣ