Ελληνικά English
Κτίριο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

 

Η παρούσα πρόταση για το νέο Κτίριο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ανταποκρίνεται στην κύρια απαίτηση του έργου για ένα θωρακισμένο κέλυφος που αντέχει σε τρομοκρατικές ενέργειες και εκρήξεις και εμπεριέχει τα πιο σύγχρονα συστήματα αναγνώρισης και διαχείρισης κρίσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η κεντρική ιδέα της σύνθεσης συμπυκνώνεται στην επιλογή ενός καθαρού όγκου με εσωστρεφές κέλυφος, περιορισμένες εξωτερικές επιφάνειες και μικρά ανοίγματα.

Η λύση χαρακτηρίζεται από την οργανική σύνδεση δύο επιμέρους «κτιρίων» τα οποία διατηρούν την αυτοτέλειά τους και εντάσσονται κάτω από το ελικοδρόμιο που χωροθετείται στο δώμα των κτιριακών εγκαταστάσεων και ορίζει το γενικό περίγραμμα του κτιρίου.

Μια μεγάλη απότμηση στον βασικό όγκο δημιουγεί ένα κενό διώροφο ημιυπαίθριο χώρο που λειτουργεί σαν χώρος πρασίνου και εξασφαλίζει φυσικό φωτισμό σε όλη την εσωτερική πλευρά των γραφειακών χώρων.

Η μελέτη του περιβάλλοντα χώρου συμπεριλαμβάνει κεκλιμένες επιχώσεις, υδάτινη διαμόρφωση και  ένταξη γλυπτικών συνθέσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάτοψη Ισογείου

 

 

 

 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ: ΑΘΗΝΑ

ΧΡΟΝΟΣ: 2007

ΕΜΒΑΔΟΝ: 1.652Μ2

ΑΝΑΘΕΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-Α.Ν.ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΕΠΕ, Γ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΛ. ΤΟΜΠΑΖΗΣ, Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Τ.  ΜΠΑΡΟΥΣ, Μ. ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ, ΝΤ. ΚΑΛΑΜΙΤΣΗ… αρχιτέκτονες

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.:  A.KAΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: L.D.K. CONSULTANTS