Ελληνικά English
Δημόσια κτίρια
Κτιριακές εγκαταστάσεις Πυροσβεστικής
Κτιριακές εγκαταστάσεις Πυροσβεστικής

Πρόκειται για την αρχιτεκτονική μελέτη στα πλαίσια του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων για τη Στέγαση Έξι Υπηρεσιών και Ενός Σταθμού του Πυροσβεστικού Σώματος με ΣΔΙΤ» (Συν -χρηματοδότηση Δημοσίου και Ιδιωτικού Φορέα) όπου η κατασκευαστική εταιρεία κατασκευάζει [...]

Κτίριο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Κτίριο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

  Η παρούσα πρόταση για το νέο Κτίριο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ανταποκρίνεται στην κύρια απαίτηση του έργου για ένα θωρακισμένο κέλυφος που αντέχει σε τρομοκρατικές ενέργειες και εκρήξεις και εμπεριέχει τα πιο σύγχρονα συστήματα αναγνώρισης και διαχείρισης κρίσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η κεντρική ιδέα της σύνθεσης συμπυκνώνεται στην επιλογή ενός καθαρού όγκου [...]

Δημαρχείο Νάξου – Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός
Δημαρχείο Νάξου - Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Σε περίοπτη θέση για την πόλη, σε οικόπεδο μπροστά στη Θάλασσα, το Δημαρχικό Μέγαρο σχεδιάστηκε έτσι ώστε η εξωτερική όψη να συνδιαλέγεται με τις απλές ρυθμικές όψεις που οργανώνουν την κορυφογραμμή του κάστρο της χώρας και ταυτόχρονα να παραπέμπει σε ένα ήρεμο πλοίο στην ξηρά. Αντίθετα, η πίσω όψη σχετίζεται με τα μικρής κλίμακας κτίσματα [...]