Ελληνικά English
Μουσεία
Ανάπλαση Μουσείου Μαραθώνα
Ανάπλαση Μουσείου Μαραθώνα

Η ανάπλαση του μικρού του μικρού αυτού μουσείου,  πραγματοποιήθηκε το 2004 και αποτελεί συνοπτική υλοποίηση μιας ευρύτερης μελέτης (βλέπε σχετική παρουσίαση στην ενότητα “Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων”) που είχε θέμα την ανάδειξη ολόκληρου του αρχαιολογικού χώρου Βρανά στον Μαραθώνα,  την ανάδειξη του Τύμβου των Πλαταιέων, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του Μουσείου και την κατασκευή του [...]

Αναπλάσεις στο Μουσείο Βιομηχ. Ελαιουργίας, Λέσβος
Αναπλάσεις στο Μουσείο Βιομηχ. Ελαιουργίας, Λέσβος

Το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας, βρίσκεται στο χωριό Αγία Παρασκευή της Λέσβου και στεγάζεται στο χώρο του παλαιού κοινοτικού ελαιοτριβείου. Πρόκειται στην ουσία για ένα μουσείο του εαυτού του και ανήκει στο Δίκτυο Θεματικών Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τραπέζης Πειραιώς. Αντικείμενο της μελέτης είναι η ένταξη και η λειτουργία Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων, οι επιμέρους επεμβάσεις [...]

Αναπλάσεις στο Μουσείο Ελιάς, Σπάρτη
Αναπλάσεις στο Μουσείο Ελιάς, Σπάρτη

  Το Μουσείο Ελιάς, βρίσκεται στη Σπάρτη, μία από τις κύριες ελαιοπαραγωγούς περιοχές της χώρας μας στην Πελοπόννησο και είναι μοναδικό στο είδος του. Βασική επιλογή για το Δίκτυο Θεματικών Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τραπέζης Πειραιώς είναι η ένταξη και η λειτουργία Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων. Οι αίθουσες αυτές σχεδιάζονται με υψηλές προδιαγραφές προκειμένου να [...]